Kontakt


INFORMACJE KONTAKTOWE

 

  Adres:

 • ul. Kamieniec 10
  34-500 Zakopane
  Centrala:

 • ( 18 ) 20 120 21
 • ( 18 ) 20 160 15
 • ( 18 ) 20 160 16
  Sekretariat:

 • ( 18 ) 20 153 51
  Fax:

 • ( 18 ) 20 153 51
  NIP:

 • 736-14-54-039
  REGON:

 • 000311510
  Nr konta:

 • BOŚ Oddział w Nowym Targu
  76 1540 1115 2043 6050 5969 0001
  KRS:

 • 0000010609
  e-mail:

 • sekretariat@szpital-zakopane.pl
  Telefon alarmowy:

 • 999
 • 112
 • Aby wezwać pomoc medyczną w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112. Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 00
  Dyrektor

 • Regina Tokarz
  Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

 • dr n. med. Małgorzata Czaplińska
  Główny księgowy

 • Maria Sowińska
  Centralna Rejestracja Szpitala :

 • Tel/fax ( 18 ) 20 120 82 lub
 • Telefon centrali oraz wew. 100, 240
  Przełożona Pielęgniarek:

 • Weronika Dymitry
 • ( 18 ) 20 120 21 wew. 301
  Dział Finansowo-Księgowy

 • Maria Sowińska
 • ( 18 ) 20 120 21 wew. 270
  Dział Dokumentacji Chorych, Statystyki Medycznej i Rozliczeń

 • Ondyna Dziekańska
 • ( 18 ) 20 120 21 wew. 280
  Dział Techniczno-Eksploatacyjny

 • ( 18 ) 20 120 21 wew. 310
  Sekcja Spraw Pracowniczych

 • Joanna Matlak-Borkowska
 • ( 18 ) 20 120 21 wew. 278
  Dział Administracyjno-Organizacyjny

 • Joanna Rataj
 • ( 18 ) 20 120 21 wew. 291
 • Janusz Czerniawski (Zaopatrzenie)
 • ( 18 ) 20 120 21 wew. 292

KONTAKT